Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78
PREDSTAVNIKI ZRSS

Spoznajte ZRSS in njihove predstavnike.

Kdo smo mi?

Predstvniki Zveze reprezentativnih sindikatov Slovenije smo predsedniki sindikatov, ki nas združuje skrb in želja po pravičnem in dostojnem zastopanju naših članov in poklicev, ki jih predstavljamo. Povezuje nas medsebojna solidarnost, kolegialnosti in iskanje skupnih interesov, ki jih kot ZRSS zastopamo v odnosu do javnosti in delodajalcev. 
Delavci v gospodarstvu, policisti, elektro industriji, bančni delavci, delavci v fermacevtski industriji, igralništvu imajo sicer drugačne naloge in funkcije v družbi. Ne glede na to nas druži skupen interes za tiste, ki jih zastopamo urediti zdravo in varno delovno okolje, dostojne plače in povezanost v celoto delavskega gibanja, ki je lahko samo eno. 
Kratka predstavitev

Dejavnosti ZRSS

Povezovanje

Sindikati člani ZRSS se medsebojno povezujejo, izmenjujejo izkušnje, dobre prakse in dosežke pri svojem delu.

Zastopanje v ESS

Naša prisotnost v Ekonomsko socialnem svetu pomeni izražanje stališč in naših skpnih interesov.

Ugodnosti

Člani ZRSS pridobivamo za svoje člane različne ugodnosti na področju turizma in drugih zanimivih ponudnikov.

Sodelovanje je pot do uspeha

ZRSS vaš partner v socialnem dialogu