Novice članic ZRSS

Strokovna ekskurzija v Luko Koper

O Luki Koper

V petek 11. maja 2018, smo za predsednike in člane izvršnih odborov sindikatov podjetij, povezanih v Svet gorenjskih sindikatov, izvedli strokovno ekskurzijo. Letos smo se odpravili v Koper, kjer smo si najprej ogledali Luko Koper. Luka Koper, d.d. je storitveno podjetje, ki v koprskem pristanišču izvaja pristaniške in logistične storitve in je nastalo na temeljih, leta 1957 ustanovljenega Pristanišča Koper. Danes je Luka koper sodobno podjetje, katerega organizacijska struktura je prilagojena potrebam odjemalcev njihovih storitev, zato se razvoj in spremembe v logistični panogi odražajo v samem načinu delovanja Luke Koper. Osnovno dejavnost izvajajo v sklopu šestih profitnih centrov (PC), ki so organizirani glede na blago oziroma tovor, ki ga sprejemajo. Vsak PC ima svoje značilnosti, ki jih določajo za blago specifični delovni proces, tehnološki postopki in tehnologija. V Skupino Luka Koper pa so povezane družbe, ki z različnimi storitvami zaokrožajo celovito ponudbo pristanišča.

  • Text Hover
Srečanje s sindikati KS 90

Mi smo si ogledali del pristanišča, potem pa smo se v prostorih Obalne sindikalne organizacije (OSO KS 90) srečali z njihovimi predstavniki. Prijazno so nas spreli Peter Majcen, predsednik KS 90; Damjan Volf, generalni sekretar OSO KS 90; Nadja Terčon, predsednica sindikata delavcev v kulturi KS 90; Endre Mesaroš, predsednik novo ustanovljenega Sindikata voznikov avtobusov Slovenije ter Mitja Vuković, pravnik OSO KS 90. Gostitelji so nam predstavili Luko Koper s svojega vidika ter predvsem izpostavili pereč in v javnosti dobro poznan problem tako imenovanih IPS (izvajalcev pristaniških storitev). IPS so zunanji izvajalci, z dovoljenjem za vstop na področje Luke, ki imajo zaposleno določeno število delavcev, ki jih Luka Koper preko njih najame za izvedbo dela (trenutno je takšnih IPS 34, zaposlujejo pa neverjetnih 1100 delavcev). Ti delavci so v bistveno slabšem položaju, kot tisti, ki so zaposleni v Luki ali kot agencijski delavci, ki so po naši zakonodaji izenačeni z redno zaposlenimi delavci. Delavce pri IPS-ih namreč njihovi t.i. »gazde« izkoriščajo in jim ne priznavajo pravic, ki jim gredo, zato gre tu tudi za izigravanje sistema agencijskega dela. Velika večina teh delavcev je tujih državljanov, zato svoji pravic niti ne poznajo niti se ne upajo povezati v sindikat. Pri OSO KS 90 oziroma njihovemu Sindikatu pristaniških delavcev, si na vse možne načine prizadevajo urediti nedopustno situacijo v Luki Koper in pomagati delavcem pri IPS. Gostitelji so nam tako predstavili primer dobre prakse zaščite zapostavljenih delavcev, ki jih sami imenujejo »nevidni delavci« – pred tremi tedni je bil namreč njim v podporo organiziran protestni shod v središču Kopra.Po zanimivem obisku pri kolegih iz OSO KS 90, smo obiskali še podjetje Intereuropa d.d., katerega dejavnost je zelo povezana z Luko Koper. Koncern Intereuropa je vodilni ponudnik celovitih logističnih storitev v Sloveniji in jugovzhodni Evropi ter uspešen logistični koncern z velikimi razvojnimi možnostmi. Sedež koncerna je v Kopru, njegovo poslovanje pa poteka prek mreže 8 poslovnih enot. Poleg obvladujoče družbe, je še 12 povezanih družb v 9 državah, kjer ima koncern lastna podjetja z omrežjem poslovnih enot in logističnih terminalov. Logistične rešitve izven Slovenije zagotavljajo z mrežo zanesljivih poslovnih partnerjev. Njihove celovite logistične storitve se delijo na tri glavne skupine: kopenski promet, interkontinentalni promet ter logistične storitve. Po kratki predstavitvi podjetja, ki nam jo je podal predsednik uprave, Ernest Gortan, smo se v sproščenem vzdušju pogovorili še s predsednico in podpredsednico Sindikata Intereuropa ŠAK-KS 90, Nevio Pečar in Tjašo Benčina, ki sta hkrati tudi predsednica oziroma podpredsednica Sveta delavcev Intereurope. Predstavili sta nam sodelovanje z vodstvom in s kolegi z drugega podjetniškega sindikata, nanizali ugodnosti, ki so jih deležni zaposleni ter izpostavili tiste probleme v družbi, ki najbolj vplivajo na odnose in vzdušje med zaposlenimi. Prepričani smo in tako menijo tudi udeleženci ekskurzije, da smo slišali veliko zanimivih in novih pogledov glede situacije na trgu delu v naši državi in aktualne ter pereče problematike v Luki Koper in si z obiskom sindikalnih predstavnikov še dodatno obogatili naše poznavanje sindikalnega delovanja v Sloveniji.Po zaključenem strokovnem delu smo si ogledali Koper, ki je šesto največje mesto v Sloveniji, po zgodovinskem in kulturnem bogastvu pa prav gotovo zavzema prva mesta v slovenskem prostoru. Nato smo se odpravili na ogled Sečoveljskih solin, ki so največje delujoče slovenske soline in zavarovane kot krajinski park. Danes Sečoveljske soline nimajo več večje gospodarske vloge – njihov osnovni namen je naravovarstveni, etnološki, kulturni in turistični. Ohranjajo se solinarske navade, celotno območje solin pa daje zavetje številnim rastlinskim in živalskim vrstam. Tako smo naš, zanimiv in poučen dan, zaključili v mirnem zavetju solinarskih polj.

Author


Avatar