Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
O ZRSS

Zvezo reprezentativnih sindikatov smo ustanovili z namenom enakopravnega sodelovanja različnih sindikatov. Namen je povezovanje in delovanje skupnem interesu za zaščito pravic delavcev. Zvezo sestavljajo Svet gorenjskih sindikatov, Sindikat delavcev Farmacevtske industrije Slovenije, Sindikat bančništva Slovenije, Sindikat policistov Slovenije in Sindikt igralniških delavcev Slovenije. 

 

  • Text Hover
TEMELJNA NAČELA
ZRSS se od ostalih slovenskih sindikalnih central razlikuje predvsem po načinu organiziranja in delovanja, kar izhaja že iz temeljnih opredelitev, zapisanih v njenih konstitutivnih dokumentih (sporazum, statut), in sicer:


  • ZRSS je demokratična in neodvisna interesna organizacija prostovoljno združenih samostojnih reprezentativnih sindikatov Slovenije;

  • vsak reprezentativen sindikat (v poklicu, dejavnosti, panogi, občini oz. širši lokalni skupnosti) lahko postane član ZRSS s podpisom posebne pristopne izjave;

  • naša vrata so torej odprta za vse kolektivne članice – reprezentativne sindikate, ki bodo sprejeli naš partnerski pristop in v združevanju strokovnih, kadrovskih ter akcijskih sposobnosti sindikatov prepoznali priložnost za izboljšanje kvalitete dela in življenja v Sloveniji;

  • članice ZRSS so povsem enakopravne in v celoti ohranijo svojo samostojnost ter suverenost organiziranja, delovanja, sprejemanja lastnih aktov, dogovorov, urejanja finančno-materialnega poslovanja in posedovanja lastnine;

  • ZRSS ne bo s svojim delovanjem v ničemer posegala v samostojnost organiziranja in delovanja svojih kolektivnih članic.


 


 

VIZIJE DELA IN

TEMELJNI CILJI 
ZRSS

PRENOVA SINDIKALNEGA GIBANJA

Namen ustanoviteljev je približati sindikalno gibanje članu, delavcu in mu nuditi podporo pri realnih življenskih vprašanjih. 

DEMOKRATIZACIJA SINDIKALNEGA GIBANJA

Sindikalno gibanje in delovanje mora biti svobodno in temeljiti na temeljnih, ki sledijo iz potrebe po sindikalnem združevanju.

PARTNERSKA VLOGA SINDIKATOV

Pomembno vlogo pri reševanju tako strateških kot individualnih vprašanj igrajo konstruktivni in partnerski odnosi. 
 

MEDSEBOJNA IZMENJAVA IZKUŠENJ

Različne izkušnje, ki jih pridobivamo pri delu medsebojno izmenjujemo in tako krepimo svojo moč. 

OBVESTILA ZRSS

Novice članic ZRSS

Strokovna ekskurzija v Luko Koper

July 8, 2018

V petek 11. maja 2018, smo za predsednike in člane izvršnih odborov sindikatov podjetij, povezanih v Svet gorenjskih sindikatov, izvedli strokovno eks...

July 2, 2018

V zvezi reprezentativnih sindikatov so dobrodošli vsi, ki želijo prispevati k razvoju sindikalnega gibanja.

Zveza reprezentativnih sindikatov

Aktivnosti ZRSS

Protesti sindikatov javnega sektorja pred vlado

June 21, 2018

Ker vladna in sindikalna stran na ponedeljkovih pogajanjih nista zbližali stališč, se je danes opolnoči začela celodnevna stavka javnega sektorja, ki ...

PIŠITE NAM

Z veseljem odgovorimo na vaša vprašanja o delovanju ZRSS.